Organizacja Przedszkola i Klubu Maluszka

Placówka czynna jest w godzinach: 6:00 – 17:00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, przez cały rok.

Dzieci przyprowadzane są do Przedszkola i Klubu Malucha od godziny 6:00 do godziny 9:00.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz zajęcia Klubikowe Mini Miki realizowane są od godziny 9:00.

Dzienny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi nie mniej niż 5 godzin