Przedszkole

Niepubliczne Przedszkole „Akademia Miki” podlega pod Ministerstwo Edukacji Narodowej, realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego i jest wpisane do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Jesteśmy przedszkolem, w którym staramy się połączyć zabawę ,wiedzę i nowoczesność ze zdrowym stylem życia.

W naszym przedszkolu wszystkie dzieci mają zapewniony równy dostęp do wszystkich zajęć.

Staramy się wychowywać dzieci tak, żeby wiedziały jakie postawy i zachowania są dobre, a jakie złe.

Rozwijamy w dzieciach umiejętności współdziałania i wzajemnego wspierania się podczas nauki i zabawy.

Dajemy wszystkim dzieciom możliwość rozwijania zainteresowań, dzielenia się pomysłami, podejmowania decyzji i poznawania konsekwencji dokonywanych wyborów.

Wszystkie dzieci mają możliwość doświadczania i eksperymentowania, poszukiwania odpowiedzi na zadawane pytania.

W sposób szczególny troszczymy się sprawność fizyczną dzieci oraz zdrowe odżywianie.