Zajęcia edukacyjne w ramach czesnego

Niepubliczne Przedszkole „Akademia Miki” oferuje bardzo bogaty program zajęć edukacyjno wychowawczych , realizowany zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Program przedszkola zakłada przygotowanie do edukacji szkolnej na najwyższym poziomie, uwzględniając rozwój małego dziecka we wszystkich jego obszarach.

-j. angielski – 3 x w tygodniu

-dziecięca matematyka wg metody prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej, program wspomaga rozwój dziecka w zakresie zdolności matematycznych, rozwiązywania zadań, pobudza wyobraźnię i uczy logicznego myślenia

-glottodydaktyka- to innowacyjna metoda przygotowująca dzieci do nauki czytania i pisania, opracowana przez polskiego naukowca – prof. Bronisława Rocławskiego.

-gimnastyka ogólnorozwojowa

-zajęcia rytmiczno-muzyczne

-zajęcia plastyczno- techniczne

-zajęcia ekologiczne

-bajko-relaks

-cykliczne warsztaty kulinarne

-zajęcia teatralne z elementami dramy

-ABC dobrego wychowania

-Mały odkrywca – dziecięce eksperymenty

-katecheza

-bezpłatna opieka psychologa

-opieka logopedyczna

-opieka terapeutyczno – pedagogiczna