Zajęcia umuzykalniające

„Gdzie usłyszysz śpiew tam wstąp

Tam ludzie dobre serca mają.

Bo ludzie źli , ach wierzaj mi.

Ci nigdy nie śpiewają.”

J.W.Goethe

NOWOŚĆ W NASZYM PRZEDSZKOLU!

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE oraz zajęcia muzyczne dla dzieci od 3 do 6 lat

Serdecznie zapraszamy na zajęcia umuzykalniające. Są one okazją do ćwiczeń i zabaw z różnorodnymi instrumentami, które rozwijają słuch, muzykalność i wrażliwość.

Zatrudniamy zawodowych muzyków, współpracujących m.in. z Filharmonią Krakowską, którzy realizują projekty muzyczne dla dzieci i młodzieży

Program zajęć uwzględnia rozwijanie zdolności ogólno-muzycznych, predysponujących do podjęcia nauki muzyki na poziomie szkoły podstawowej.

Dla chętnych będą organizowane dodatkowo indywidualne lekcje gry na instrumentach na zróżnicowanych poziomach zaawansowania.

Szczegółowe informacje już wkrótce!

Zapisy i informacje pod numerem telefonu: 790-700-605 ,506- 088- 058

 

Zapraszamy!