Zajęcia z psychologiem

Zajęcia z psychologiem

Wszystkie dzieci w Akademii Miki objęte są specjalistyczną opieką psychologiczną. Spotkania z psychologiem pozwalają precyzyjne rozpoznać możliwości rozwojowe dziecka i podejmować możliwie wcześnie działania korygujące.

Psycholog dziecięcy:

obserwuje dzieci, prowadzi konsultacje z nauczycielami, pomaga w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych
prowadzi badania psychologiczne na życzenie rodziców bądź na wniosek nauczycieli
diagnozuje sytuacje wychowawcze w celu wspierania rozwoju dziecka
prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne
organizuje warsztaty dla rodziców