Zgłoszenie dziecka

Zgłoszenie dziecka do przedszkola

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest:

-wypełnienie karty zgłoszenia dziecka  –  pobierz tutaj
-uiszczenie opłaty wpisowej
-podpisanie Umowy

Kartę zgłoszenia dziecka prosimy dostarczyć do biura lub przesłać wypełniony formularz na adres biuro@przedszkolemiki.pl

Zgłoszenie dziecka do KLUBU MALUCHA

Podstawą przyjęcia dziecka do KLUBU MALUCHA jest:

-wypełnienie karty zgłoszenia dziecka – pobierz tutaj
-uiszczenie opłaty wpisowej
-podpisanie Umowy

Kartę zgłoszenia dziecka prosimy dostarczyć do biura lub przesłać wypełniony formularz na adres biuro@przedszkolemiki.pl