Organizacja dnia

Ramowy rozkład dnia

I część dnia

6.00 – 8.10

Powitanie dzieci, zabawy indywidualne i grupowe w kącikach tematycznych.
Zabawy inspirowane przez nauczyciela, wprowadzające w tematykę dnia tygodnia.
Praca stymulacyjno – kompensacyjna.

8.10 – 8.30

Porządkowanie Sali.
“Gimnastyka Miki”( ćwiczenia gimnastyczne)
Czynności higieniczno – sanitarne.

8.30 – 8.45 –  I śniadanie

8.45 – 9.00

czynności higieniczne

II część dnia

9.00 – 12.00

Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z Podstawy Wychowania Przedszkolnego.
Zajęcia z oferty przedszkola.
Spacer

10.20 – 10.30

czynności higieniczne

10.30 – 10.45 – II śniadanie

Zabawy ruchowe, spacery na powietrzu /w zależności od pogody/.
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
Praca indywidualna , kompensacyjna z dzieckiem

11.45 – 12.00

Czynności higieniczne.

12.00- 13.00 – Obiad

III część dnia

13.00 – 14.30

Różne formy relaksu /w zależności od wieku dziecka (odpoczynek, słuchanie bajek, relaksacja przy muzyce, sen)
Zajęcia dodatkowe z oferty przedszkola

14.20 – 14.30 – Czynności higieniczne

14.30 – Podwieczorek

15.00 – 18.00

Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali ( w przypadku braku pogody)
Gry stolikowe, zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne samodzielnie planowane i organizowane przez dzieci
Praca indywidualna kompensacyjno – terapeutyczna.
Rozchodzenie się dzieci