PROGRAM – GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

W Przedszkolu Akademia Miki staramy się zapewnić wszechstronny i zrównoważony rozwój każdego dziecka. Stosowane metody wychowawcze i dydaktyczne kładą nacisk na rozwój dzieci w harmonii z otaczającym światem, w indywidualnym tempie i zgodnie z własnym potencjałem.

Etap edukacji przedszkolnej to bardzo ważny okres w rozwoju dziecka, w którym powinno się wzbudzić w dziecku chęć ciągłego uczenia się i poznawania świata. Dlatego przyjęliśmy zasadę, że nauka powinna przynosić dzieciom przede wszystkim radość.

W naszym Przedszkolu nie ma współzawodnictwa, stratyfikacji i etykietowania, nie ma podziału na dzieci lepsze i gorsze. Podstawowymi wartościami, którymi kierujemy się w pracy dydaktyczno-wychowawczej są: tolerancja, szacunek, odpowiedzialność za innych, zaufanie. Przedszkolaki oceniane są  na podstawie indywidualnych postępów, które osiągają, a nie na zasadzie porównywania z innymi dziećmi. Każde dziecko staramy się zachęcać, aby stawało się coraz lepsze. Lepsze nie od innych dzieci, ale od tego, jakim było wczoraj.

W sposób szczególny staramy się rozwijać u dzieci umiejętność współpracy podczas nauki, zajęć sportowych i zabawy, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że jest to niezwykle ważna umiejętność, warunkująca prawidłowe funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie.

Akademia Miki realizuje rozszerzoną podstawę programową wychowania przedszkolnego wzbogaconą o liczne zajęcia sportowe, język obcy oraz o wiele zajęć rozwijających wrodzone zdolności i predyspozycje dzieci. W edukacji naszych dzieci szczególny nacisk kładziemy na opanowanie umiejętności umożliwiających udany start szkolny. Wśród nich kluczowe znaczenie mają umiejętności praktyczne: czytanie, pisanie, wyobraźnia matematyczna, znajomość języków obcych.