KLUB MALUCHA „MIKI-MIKI”

„Każde dziecko rodzi się genialne, a my przez pierwsze lata jego życia robimy wszystko, żeby je tego geniuszu pozbawić.”

                                         Buckminster Fuller

 

  • Klub Malucha Mini Miki  jest wpisany do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Miasta Trzebinia.  Żłobek podlega pod Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
  • W naszym Klubie staramy się zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa i ciepła. Zwracamy uwagę na to, by żadne dziecko nie czuło się dyskryminowane ze względu na pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie. Naszych podopiecznych uczymy jakie postawy
    i zachowania są dobre, a jakie złe.
  • W sposób szczególny troszczymy się o zdrowe odżywianie, właściwą sylwetkę i sprawność fizyczną dzieci.
  • Naszym dzieciom dajemy możliwość rozwijania zainteresowań i poznawania konsekwencji dokonywanych wyborów. Dzieci mają możliwość doświadczania, eksperymentowania i samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na zadawane pytania.