MISJA I WARTOŚCI

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
J.Korczak

Nasze Niepubliczne Przedszkole „Akademia Miki” oraz Klub Maluszka “Mini Miki” powstało z myślą o rodzicach, dla których priorytetem jest zapewnienie dziecku opieki, wszechstronnej edukacji i rozwoju na najwyższym poziomie oraz bezpiecznej i mądrej zabawy pod okiem profesjonalnej kadry.

Pragniemy, by w naszej placówce dzieci miały możliwość indywidualnego i wielokierunkowego rozwoju, a zdobywając wiedzę i nowe umiejętności świetnie się przy tym bawiły.

Dokładamy wszelkich starań, by „Akademia Miki” oraz “Klub Mini Miki” były miejscem bezpiecznym, przyjaznym dzieciom oraz pełnym atrakcji, które wspólnie odkrywamy .

Dobro dziecka jest dla nas najważniejsze, dlatego każde dziecko jest traktowane indywidualnie i podmiotowo. Zapewniamy przy tym aktywności twórcze i edukacyjne dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka.

Naszym celem jest przygotowanie dzieci do odnoszenia sukcesów na dalszych etapach edukacji oraz wzbudzanie kreatywności i aktywności.

Serdecznie życzymy sobie i Państwu współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu i szacunku, a dzieciom, by z naszej współpracy czerpały jak najwięcej korzyści i radości.

 

Mądrze wspierać małego człowieka by stał się szczęśliwym i autonomicznym dorosłym!

 

NASZE WARTOŚCI:

1. Pasja do nauczania, którą realizujemy przez:

 • pracę w oparciu o zasoby dziecka,
 • łączenie różnych metod i programów edukacyjnych,
 • wdrażanie innowacyjnych koncepcji,
 • tworzenie autorskich projektów edukacyjnych,
 • włączanie multimediów w proces dydaktyczny,
 • stymulowanie ciekawości poznawczej dziecka,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • kształtowanie kompetencji w zakresie logicznego myślenia,
 • ukierunkowywanie dzieci na samodzielne szukanie rozwiązań,
 • wspieranie ich w samodzielności i braniu odpowiedzialności.

2. Odpowiedzialność, którą realizujemy przez:

 • prowadzenie poszerzonej obserwacji dzieci z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi diagnostycznych,
 • ewaluację pracy nauczycieli i planowanie priorytetów pracy na następny rok szkolny,
 • udział w cyklicznych radach szkoleniowych, szkoleniach i warsztatach,
 • diagnozowanie potrzeb edukacyjnych, społecznych i emocjonalnych dziecka wraz ze wskazaniem rozwiązania,
 • współodpowiedzialność za rozwój i wychowanie młodego człowieka,
 • rozwijanie inteligencji emocjonalnej i intelektualnej dziecka, dając solidne podstawy szkolne,
 • posiadane doświadczenie, systematycznie rozwijane od 2013 roku.

3. Bezpieczeństwo, które realizujemy przez:

 • wieloetapowy nadzór pedagogiczny (metodyk i  dyrektor przedszkola),
 • zapewnienie stałej opieki psychologa, terapeuty SI, logopedy i innych specjalistów,
 • współpracę ze specjalistycznymi placówkami zewnętrznymi
 • superwizowanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • organizowanie spotkań i wykładów ze specjalistami dla Rodziców,
 • staranne przygotowywanie posiłków we własnej kuchni,
 • stosowanie zasad zdrowego żywienia i dbałość o dobór dostawców,
 • dostosowywanie diet do indywidualnych potrzeb dziecka
 • posiadaną infrastrukturę nieruchomości – nowoczesne i przestronne wnętrza, sala ruchu, ogród

4. Szacunek, który realizujemy przez:

 • docenianie różnorodności i indywidualność,
 • edukację dzieci – jak szczerze mówić o potrzebach,
 • rozwijanie empatii i naukę rozpoznawania emocji,
 • stosowanie pozytywnej komunikacji – czyli uprzejmie i stanowczo jednocześnie