OPIEKA SPECJALISTÓW

Wszystkie dzieci w naszej Akademii znajdują się pod uważną i troskliwą opieką specjalistów.

Dzięki temu wszystkie niepokojące zachowania dziecka mogą być szybko zauważone i skorygowane.

Nasza kadra specjalistów zawsze chętnie służy pomocą w rozwiewaniu wątpliwości czy rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez rodziców, bowiem troska o prawidłowy rozwój dziecka jest dla nas priorytetem.

Specjaliści

Metodyk – czuwa nad prawidłową realizacją programu dydaktyczno- wychowawczego przedszkola.

Neurologopeda – organizuje indywidualną terapię logopedyczną, podczas której wspiera prawidłowy rozwój mowy dziecka.

Psycholog – obserwuje dzieci w grupie, współpracuje z rodzicami i kadrą pedagogiczną, udziela wskazówek i porad.

Terapeuta SI – prowadzi zabawy i zajęcia w grupach oraz indywidualną, odpłatną terapię integracji sensorycznej. Terapia polega na dostarczaniu wielu bodźców w celu poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego dziecka, odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych (sensorycznych). Terapia prowadzona jest poprzez zabawę w specjalnie do tego przystosowanej sali.

Dietetyk – dba o prawidłowe żywienie dzieci, układa menu, w którym znajdują się niezbędne składniki pokarmowe i mineralne, a także czuwa nad kalorycznością dań.