ORGANIZACJA DNIA

Ramowy rozkład dnia

I część dnia

6.00 – 7.30

 • Powitanie dzieci, zabawy indywidualne i grupowe w kącikach tematycznych.
 • Zabawy inspirowane przez nauczyciela, wprowadzające w tematykę dnia, tygodnia.
 • Praca stymulacyjno – kompensacyjna.

7.30 – 8.00

 • Porządkowanie Sali.
 • “Gimnastyka Miki”( ćwiczenia gimnastyczne).
 • Czynności higieniczno – sanitarne.

8.00 – 8.15 –  I śniadanie

8.15 – 8.30

 •  Czynności higieniczne.

II część dnia

8.30 – 13.30

 • Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z Podstawy Wychowania Przedszkolnego.
 • Zajęcia z oferty przedszkola.
 • Spacer lub wyjście na plac zabaw

9.50 – 10.00

 • Czynności higieniczne.

10.00 – 10.15 – II śniadanie

 • Zabawy ruchowe, spacery na powietrzu /w zależności od pogody/.
 • Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
 • Praca indywidualna, kompensacyjna z dzieckiem.

11.45 – 12.00

 • Czynności higieniczne.

12.00- 13.00 – Obiad

III część dnia

13.00 – 14.30

 • Różne formy relaksu /w zależności od wieku dziecka (odpoczynek, słuchanie bajek, relaksacja przy muzyce, sen)
 • Zajęcia dodatkowe z oferty przedszkola.

14.20 – 14.30 – Czynności higieniczne

14.30 – Podwieczorek

15.00 – 16.30

 • Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali ( w przypadku braku pogody).
 • Gry stolikowe, zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne samodzielnie planowane i organizowane przez dzieci.
 • Praca indywidualna kompensacyjno – terapeutyczna.
 • Rozchodzenie się dzieci.

 

Pobyt dzieci w przedszkolu to nie tylko zajęcia dydaktyczne.

Staramy się właściwie zrównoważyć czas pomiędzy poznawaniem nowych zjawisk w trakcie zajęć edukacyjnych, a swobodną zabawą pozwalającą na wykazanie się własną inicjatywą i dokonywanie wolnych wyborów.

Dzieci korzystają wówczas z naszych sal zabaw lub spędzają czas na świeżym powietrzu na naszym prywatnym placu zabaw.

Zapewniamy również:

 • Spacery – kładziemy nacisk na zapewnienie dzieciom jak największej ilości zajęć na świeżym powietrzu. Spacery edukacyjne, obserwowanie życia zwierząt i roślin uwrażliwią dzieci na piękno i bogactwo otaczającej przyrody.
 • Wypoczynek – we wszystkich grupach po obiedzie prowadzimy zajęcia wyciszające. Jest to czas na relaks i odpoczynek. Dzieciom, w najmłodszych grupach zapewniamy możliwość snu na wygodnych leżaczkach. Sjestę uprzyjemnia łagodna muzyka oraz bajki czytane przez wychowawców. Dzieci, które nie mają ochoty na spanie, nie są do tego zmuszane.