ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA I KLUBU MALUCHA

  • Placówka czynna jest w godzinach: 6:00 – 16:30 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, przez cały rok.
  • Dzieci przyprowadzane są do Przedszkola i Klubu Malucha od godziny 6:00, najpóźniej do godziny 8:30.
  • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest od godziny 8:30 do 13:30
  • Dzienny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi nie mniej niż 5 godzin.
  • Zajęcia edukacyjne w Klubie Malucha ” Mini Miki” realizowane są od godziny 9:00