Sala Doświadczeń Świata – NOWOŚĆ

Sala Doświadczania Świata jest to miejsce, które pozwala w sposób innowacyjny i ciekawy stymulować zmysły naszych Myszek. W jednej z sal zastosowaliśmy metodę terapeutyczną opartą na budowaniu przyjaznego pomieszczenia, tworząc w ten sposób poczucie bezpieczeństwa i zaniku strachu. Sala Doświadczania Świata tworzy przyjazne warunki, w których oddziałujemy na zmysły poprzez dotyk, dźwięki, muzykę, zapachy, światło uzyskując efekt pobudzenia lub wyciszenia w wybranych obszarach percepcji. Główne cele tej metody to: rozwój umiejętności komunikacji niewerbalnej, pośredniczenie w doświadczaniu środowiska, przyśpieszenie procesów rozwoju i poprawienie zdolności do nauki.
Sala doświadczeń świata wyposażona jest w:

  • macadełko i zabawki dotykowe (piłeczki jeżykowe, gnieciuchy, metkowce sensoryczne, domino dotykowe),
  • wzrok: lustra, czarno-białe kształty, latarki,
  • świetlne: wyświetlacz – projektor, światło ultrafioletowe, kula dyskotekowa,
  • relaksująca pufa sako, miękkie podłoże wykładzinowe, poduchy sensoryczne,gąsienica sensoryczna,
  • duża piłka gimnastyczna, wałki do rolowania,
  • aromaterapia (rozpylacz zapachu, olejki eteryczne),
  • pomoce dydaktyczne, zabawki sensoryczne.