Wyniki ankiety na temat funkcjonowania Przedszkola 2018/2019

Wyniki ankiety skierowanej do Rodziców na temat funkcjonowania przedszkola w roku szkolnym 2018/2019

Ankiety przygotowane zostały dla wszystkich Rodziców .

W ankiecie wzięło udział 21 osób na około 120 Rodziców dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola , co daje 17,5 %  udziału Rodziców w ankiecie.

1.Według Państwa poziom edukacji w naszym Przedszkolu jest wysoki ( 17 odpowiedzi ), wystarczający ( 5 odpowiedzi), nikt z Państwa nie zaznaczył odpowiedzi : niski.

 1. W Państwa ocenie od dzieci w naszym Przedszkolu wymaga się „w sam raz” ( 21 odpowiedzi), 1 ankietowany zaznaczył odpowiedź „ za dużo”

3.Najodpowiedniejszą formą kontaktu z nauczycielem jest wg Państwa konsultacja indywidualna ( 18 odpowiedzi ), pozostałe odpowiedzi zostały ocenione na poziomie 3-4 odpowiedzi.

4.Większością głosów ( 14 odpowiedzi ) uznali Państwo , że nie ma potrzeby organizowania warsztatów edukacyjnych , pogadanek i spotkań szkoleniowych.

5.Większością głosów ( 15 odpowiedzi ) uważacie Państwo, że system kar i nagród stosowany w naszej placówce jest odpowiedni , natomiast 6 ankietowanych zaznaczyło odpowiedź „ nie” , w większości podając propozycję stosowania puszków na grupie , jeden ankietoway uznał , że należy zrezygnować z kar i nagród.

 1. Nagrody najbardziej motywujące dziecko Państwa zdaniem to pochwała i uznanie nauczyciela ( 12 odpowiedzi ) oraz nagrody ( pieczątka, naklejka )  11 odpowiedzi ,3 ankietowanych zaznaczyło odpowiedź „ inne” uzasadniając  następująco :
 2. a) pochwała rodzica
 3. b) zabawka z przedszkola na weekend

c)wyróżnienie na forum grupy

7.Kary , które Państwa zdaniem mają największy wpływ na zachowanie dziecka to jednocześnie wyrażenie niezadowolenia przez nauczyciela , przemyślenie zachowania przez dziecko i wyciągnięcie wniosków  ( 9 odpowiedzi ) oraz czasowe odebranie przywileju , odmówienie przyjemności  ( 8 odpowiedzi ) . 5 ankietowanych opowiedziało się za naganą w formie czarnej kreski lub czarnej kropki.

8.W pytaniu o zadania domowe na weekend 17 ankietowanych udzieliło twierdzącej odpowiedzi , zaś 4 ankietowanych uważa , że dzieci nie powinny dostawać zadań domowych do domu.

9.Największa liczba ankietowanych uważa , że zadania powinny być co tydzień w piątek ( 15 odpowiedzi) , 1 ankietowany uważa , że raz w miesiącu i 1 ankietowany , że powinny być dowolne.

 1. Prawie jednogłośnie stwierdzili państwo , że wszystkie imprezy , które do tej pory proponowaliśmy ( warsztaty bożonarodzeniowe / wielkanocne, dzień babci i dziadka oraz piknik rodzinny ) powinny się nadal odbywać . Największa liczba ankietowanych uważa, że powinny odbywać się w formie występu dzieci oraz zajęć plastycznych ( 17 odpowiedzi ) , 2 ankietowanych uważa, że wystarczające byłyby same zajęcia plastyczne , a 1 ankietowany zaproponował sam występ dzieci.

15 ankietowanych odpowiedziało, że imprezy organizowane w przedszkolu są optymalne ( czasowo) , 5 ankietowanych zaznaczyło odpowiedź „ za długie „ , 1 ankietowany „ za krótkie”

Poniżej odpowiedzi  na Państwa uwagi  zawarte w ankietach  :

 1. Menu układane jest przez dietetyka, który dba o to, aby potrawy serwowane naszym przedszkolakom posiadały wszystkie składniki konieczne do zdrowego rozwoju dzieci oraz miały odpowiednią ilość kalorii. Uwzględniamy potrzeby żywieniowe dzieci alergicznych.
 2. Nie praktykujemy w przedszkolu spotkań z Rodzicami o charakterze wywiadówki. Wszystkimi uwagami można wymienić się na konsultacji indywidualnej , które odbywają się przynajmniej raz w miesiącu z każdym nauczycielem.
 3. Na stronie calapolskaczytadzieciom.pl znajduję się złota lista książkowych pozycji , z której bardzo chętnie korzystamy . Zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony.
 4. Zakończenie roku szkolnego jest organizowane na terenie Przedszkola ze względu na charakter uroczystości. W związku z powyższym jeśli tylko pogoda dopisuje staramy się, aby uroczystość zakończenia roku odbywała się w na zewnątrz w celu pomieszczenia zarówno dzieci jak i rodziców, którzy mają ochotę uczestniczyć w tym wydarzeniu.
 5. Piknik rodzinny to okazja do zaprezentowania się wszystkich grup oraz talentów dzieci ( roczna prezentacja zajęć dodatkowych ) i występów konkursowych. Z uwagi na liczbę dzieci w przedszkolu oraz różnorodność prezentowanych występów , dzieci potrzebują czas na występ oraz na zmianę strojów. Wiąże się to z wydłużeniem czasu trwania pikniku.
 6. Szatnie oraz sale dzieci wietrzone są każdego popołudnia przez panie sprzątające . W okresie letnim okna sal są niemalże cały czas uchylone. Dodatkowo posiadamy oczyszczacz powietrza, który pozwoli nam utrzymać odpowiedni poziom czystego powietrza w salach.
 7. System kar i nagród stosowany w przedszkolu uwzględnia przede wszystkim empatyczne rozwiązywanie problemów , zachowań trudnych, z odwołaniem do potrzeb dziecka.

Zawsze  staramy się poprzez rozmowę , modelowanie  przykładem i uczeniem alternatywnych strategii pokazać i zrozumieć dziecku dlaczego oczekujemy od niego takiego, a nie innego zachowania, przy zachowaniu indywidualnego  podejścia  do każdego dziecka.

 

Z całego serca dziękujemy za pozytywne opinie o naszej placówce!

Dziękujemy , że doceniacie Państwo :

-zaangażowanie  nauczycieli

-różnorodne zajęcia  i warsztaty

-pomysłowe wycieczki

Wkładamy serca, by Dzieci w naszym Przedszkolu harmonijnie i wszechstronnie mogły się rozwijać , opierając relację na tolerancji , szacunki i wzajemnym zrozumieniu.

Jest nam niezmiernie przykro , że tak niewielka część Państwa wypełniła nasze ankiety , co świadczy o braku zaangażowania w życie placówki , w której dążymy do stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dla Państwa Dzieci.