ZAJĘCIA DODATKOWE – PRZEDSZKOLE

Zajęcia dodatkowe odbywają się w godzinach 13:30–17:00, po bloku zajęć z podstawy programowej, jeśli zapisze się odpowiednia ilość chętnych.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom o najwyższej jakości edukacji wzbogacamy naszą ofertę zajęć o:

  • szachy NOWOŚĆ
  • gimnastyka korekcyjna  NOWOŚĆ

Zajęcia dodatkowe proponowane w roku szkolnym 2018/2019 :

ZAJĘCIA TANECZNE

Taniec w przedszkolu to nie tylko ruch i muzyka. Zajęcia taneczne prowadzone z dziećmi w tym wieku  mają pozytywny wpływ na wiele płaszczyzn rozwoju. Poprzez ćwiczenia ciała kształtuje się sylwetka oraz  takie cechy jak gibkość, skoczność i co najważniejsze w tym wieku-koordynacja i poczucie własnego ciała. Dziecko uczy się kontrolować ruch i kontrolować siebie.

Muzyka pozwala dziecku  otworzyć się, ośmiela, a tym samym ułatwia komunikowanie się z rówieśnikami. Dodatkowo poprzez naukę krótkich sekwencji choreograficznych kształtowana jest pamięć dziecka, pamięć wzrokowa i umiejętność nauki poprzez naśladownictwo. Taniec zachęca dzieci także do próby własnej twórczości, nawet najmłodsze przedszkolaki mają zdolność improwizacji.

Prowadząca : Joanna Kremer / Marta Kremer

 

 

SZACHY- CHESS IN CHRZANÓW

Celem zajęć jest wykorzystanie ogromnego potencjału dziecięcego w kierunku nauki koncentracji , logicznego myślenia , prawidłowych wyborów, umiejętności prawidłowego zachowania po sukcesie i porażce. Kształtowanie wśród dzieci zamiłowania do sportu , zdrowej i uczciwej rywalizacji, systematyczności , chęci doskonalenia swoich umiejętności. Efektem zabawy szachowej z dziećmi są późniejsze bardzo dobre wyniki młodych szachistów w kolejnych etapach edukacji.

Prowadzący : Marian Sadzikowski/ trenerzy

RYTMICZNE LOGOFIGLE

Zajęcia , które łączą rytmikę z terapią logopedyczną.

Logofigle mają na celu usprawnianie i korygowanie komunikacji językowej, dlatego też pod okiem neurologopedy kładziony będzie nacisk na rozwój obszarów mowy. Zajęcia te ściśle łączą się z muzyką i ruchem ciała w formie zabawy, wykorzystując również ćwiczenia oddechowe, słowne i słuchowe co pobudza aparat mowy i rozwija rytmizację. Dodatkowo rozwijają umiejętności poznawcze, uwagę i koncentrację.

Celem logorytmiki jest więc przede wszystkim harmonijne stymulowanie mowy. Taka forma zajęć daje szansę na unikanie złych nawyków, wad wymowy w mówieniu, popełnianiu błędów już na wczesnym etapie rozwoju mowy.

Prowadząca : Olga Sowa

 

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Zajęcia gimnastyczne bazują na naturalnej u dzieci potrzebie ruchu. Polegają na zabawach ruchowych i sportowych oraz ćwiczeniach fizycznych dostosowanych do wieku dzieci.

Cele ogólne:
•    niwelowanie wad postawy ciała, kończyn dolnych,
•    utrwalanie nawyku prawidłowej postawy ciała,
•    profilaktyka wad postawy,
•    rozwijanie koordynacji ruchowej,
•    podnoszenie sprawności ruchowej, zręcznościowej,
•    rozwijanie oraz nabywanie świadomości  swojego ciała i jego możliwości,
•    ćwiczenia oddechowe i relaks.

Zajęcia odbywają się przy użyciu pomocy oraz przyrządów gimnastycznych takich jak: ławeczka gimnastyczna, szarfy, woreczki, laski gimnastyczne, kamienie  i dyski sensoryczne, piłki, materace i maty.
Program zajęć wzbogacony jest o elementy programu M.CH.Knilów oraz W. Sherborn.

Prowadząca : Justyna Lasoń

LEGO – TWÓRCZE BUDOWANIE

Zajęcia , które uczą i wspierają każdego ciekawskiego malucha w pogłębianiu wiedzy o świecie. W twórczej zabawie dziecko może współdziałać z innymi oraz cieszyć się konstruktywnymi efektami. Zaspokojona zostanie jego ciekawość i potrzeba budowania relacji. Tworzenie opowieści, odgrywanie ról, konstruowanie metodą prób i błędów, stały kontakt z innymi dziećmi… To będzie prawdziwa eksplozja kreatywności!

Prowadząca : Justyna Lasoń