ZAJĘCIA REWALIDACYJNE DLA DZIECI Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

W naszej placówce realizujemy ideę integracji.

Przyjmujemy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego , które gwarantuje dziecku szeroki zakres zajęć dodatkowych.

Specjaliści zatrudnieni w naszej placówce opracowują indywidualny plan edukacyjno – terapeutyczny, obejmujący zajęcia ze specjalistami .

 

Dlaczego warto wybrać nasze Przedszkole dla dziecka , które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ?

  • mała liczebność grup
  • duża elastyczność w doborze form wsparcia
  • pedagodzy specjalni z odpowiednim wykształceniem i przygotowaniem do pracy
  • indywidualne podejście do problemu