ZAJĘCIA REWALIDACYJNE DLA DZIECI Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

W naszej placówce realizujemy ideę integracji.

Przyjmujemy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które gwarantuje dziecku szeroki zakres zajęć dodatkowych.

Specjaliści zatrudnieni w naszej placówce opracowują indywidualny plan edukacyjno – terapeutyczny, obejmujący zajęcia ze specjalistami .

 

Dlaczego warto wybrać nasze Przedszkole dla dziecka, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

  • mała liczebność grup;
  • duża elastyczność w doborze form wsparcia;
  • pedagodzy specjalni z odpowiednim wykształceniem i przygotowaniem do pracy;
  • indywidualne podejście do problemu.