Dlaczego my?

Kadra pedagogiczna spełnia wszystkie wymogi prawne przewidziane dla przedszkoli niepublicznych , co gwarantuje realizację przyjętego programu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego na najwyższym poziomie.

Przedszkole wpisane jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Prowadzimy indywidualną terapię integracji sensorycznej w specjalnie wyposażonej do tego celu sali.

Niepubliczne przedszkole zatrudnia wysoko wykwalifikowanych i kreatywnych nauczycieli, instruktorów i specjalistów.

Zajęcia prowadzone są w dwóch językach: polskim i angielskim.

W przedszkolu dzieci są pod stałą opieką logopedy, psychologa i terapeuty integracji sensorycznej.

Nasze atuty

 Przedszkole “Akademia Miki” podlega pod Ministerstwo Edukacji Narodowej, realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego i jest wpisane do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 Przedszkole znajduje się w spokojnej okolicy, w sąsiedztwie Zalewu Chechło.

 Posiadamy nowy, wolnostojący budynek o powierzchni ponad 350 m. kw. z pięknym ogrodem.

 Budynek spełnia wszystkie przewidziane prawem normy budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe.