Terapia logopedyczna

Rozwój naszych dzieci wspomagany jest poprzez specjalistyczną opiekę logopedyczną, mającą na celu zarówno profilaktykę, jak i korekcję wad wymowy.

Na początku roku szkolnego, za zgodą rodziców, w przedszkolu przeprowadzane są przez logopedę badania przesiewowe. Ich celem jest ustalenie aktualnego poziomu rozwoju mowy dzieci.

W zakresie badania wstępnego logopeda szczególną uwagę zwraca na:

  1. rozumienie przez dziecko poleceń słownych;
  2. zdolność wypowiadania się;
  3. prawidłowość wymawiania dźwięków mowy i wyrazów;
  4. budowę i sprawność aparatu artykulacyjnego.

Na podstawie wyników badań przesiewowych zostaje ustalona lista dzieci, które powinny uczestniczyć w zajęciach logopedycznych.

Pomoc  logopedy polega na dobieraniu zróżnicowanych, dostosowanych indywidualnie do potrzeb dziecka ćwiczeń. Ćwiczenia te mają na celu możliwie szybkie, skuteczne i trwałe eliminowanie dysfunkcji w komunikacji werbalnej dziecka.